• Num Sahathust

บทแห่งความเพียร...ที่พ่อทิ้งไว้ให้


เนื่องด้วยวันนี้เป็น วันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ ของรัชกาลที่9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เราจึงขอหยิบยก.. เรื่องราวดีๆ ที่สอนถึง 'ความเพียร..พยายาม' ที่พ่อ เคยปลูกฝังเอาไว้ ให้ลูกๆ ทุกคนของท่าน


" เรานั้น จักพยายามตามสติกำลัง จักทำตามที่บุรุษควรทำ ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร "


คำพูดที่ยิ่งใหญ่คำนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งถ้าสรุปความโดยย่อ จะกล่าวถึงเรื่องราว 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่ ‘พระโพธิสัตว์’ มาประสุติเป็น ‘พระพุทธเจ้า’(เจ้าชายสิทธัตถะ) โดยเรื่องจะเน้นถึงการ ‘บำเพ็ญ วิริยบารมี’ ในยามที่พระมหาชนก ประสบปัญหาเรืออัปปาง แต่พระองค์ทรง รอดพ้นจากการ ถูกแรงน้ำดูด และพยายามว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร ที่ไม่เห็นแม้ปลายฝั่ง


และเมื่อว่ายน้ำไปถึง 7วัน7ขึ้น ความเพียรนั้น ประจักษ์สู่สายตา ‘มณีเมขลา’ นางจึงปรากฎกายและเสวนากับ ‘พระมหาชนก’


นางมณีเมขลา :

"ใครหนอ พยายามว่ายน้ำในมหาสมุทร อันแลไม่เห็นฝั่งอยู่เช่นนี้ ท่านเห็นประโยชน์อะไร จึงได้ พยายามว่ายอยู่อย่างนี้ ?"

พระมหาชนก :

"ดูกรเทพธิดา เราได้พิจารณาเห็นธรรมเนียมของโลก และผลของความพยายาม จึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งนี้"

นางมณีเมขลา :

"ฝั่งของมหาสมุทรไม่ปรากฏแก่ท่าน ถึงท่านจะ พยายามว่ายน้ำไป ก็จะต้องตายเสียก่อนที่จะถึงฝั่งแน่แท้"

พระมหาชนก :

"ดูกรเทพธิดา เมื่อบุคคลทำความเพียรอยู่ ถึงจะตายไปก็ได้ชื่อว่า ไม่เป็นที่ติเตียนของบิดา-มารดาวงศาคณาญาติ ตลอดถึงเทพยดาทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อบุคคลตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถแล้ว ย่อมจะไม่เสียใจภายหลัง"

นางมณีเมขลา :

"การพยายามทำงานอันใดแล้วยังไม่สำเร็จ แต่เกิดอุปสรรคถึงกับเสียชีวิตไปก่อน ก็ไม่ควรทำความพยายามนั้นเลย เพราะความพยายาม ที่ทำมาทั้งหมด สูญเปล่า"

พระมหาชนก :

"ผู้ใดรู้ว่าการงานที่ทำไปจะไม่สำเร็จ แล้วไม่รีบหาทางป้องกันภัยอันตราย บุคคลนั้นชื่อว่าไม่รักษาชีวิตตน ถ้าบุคคลนั้นละความเพียรเสีย ก็จะได้รับ ผลแห่งความเกียจคร้านของตน บางคนได้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตน แล้วตั้งใจทำงาน ถึง การงานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ก็ได้เห็นผลงานประจักษ์แก่ตน"


"ท่านจงดูคนทั้งหลายที่มาในสำเภาเดียวกับเราเถิด คนพวกนั้นพากันย่อท้อต่ออันตราย ไม่พยายามว่ายน้ำจนสุดความสามารถก่อน จึง พากันจมน้ำตายในมหาสมุทรทั้งสิ้น เหลือแต่เราผู้เดียวที่สู้ทนว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอยู่ถึง ๗ วันเข้าแล้วบัดนี้ เราได้เห็นผลของความเพียรนั้นแล้ว คือเราได้เห็นท่านซึ่งเป็นเทวดาที่เราไม่เคยเห็นมา ก่อนเลย ท่านจะมาบอกว่าความพยายามของเราสูญเปล่าได้อย่างไร ? เพราะฉะนั้นเราจักพยายามว่ายน้ำอีกต่อไป จนกว่าจะถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้จงได้"

นางมณีเมขลาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใส สรรเสริญพระมหาชนกว่า :

"ท่านได้เพียรสู้ทนว่ายน้ำข้ามทะเลทั้งใหญ่ทั้งลึกหาประมาณมิได้ จนถึงกับไม่จมน้ำตาย บุรุษเช่นท่านหาได้ยากในโลก ท่านประสงค์จะไปที่ใด เราจะไปส่ง"


แล้วจึงอุ้มพระมหาชนกไปส่ง ณ ที่ที่พระองค์ประสงค์จะไป คือเมืองมิถิลานคร


เครดิตภาพ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ / สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย


ดู 258 ครั้ง0 ความคิดเห็น