• Num Sahathust

ปรัชญา..ชวนคิด เรื่อง “ช่างก่ออิฐ”


ปรัชญา ช่างก่ออิฐ | ท่าทรายชัยวัฒน์

วันนี้แอดมินมี นิทานแฝงด้วยแง่คิดดีๆ มาฝากครับ..เป็นเรื่องการมองงานที่ต่างมุม..แต่ผลสำเร็จกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ

-กาลครั้งหนึ่ง ณ หมู่บ้านอันห่างไกล บาทหลวงและชาวบ้านต้องการสร้างโบสถ์ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจ ทั้งหมดจึงตกลงจ้าง ช่างจากต่างถิ่นมาด้วยกัน 3 คน

-ในระหว่างการ ก่ออิฐอยู่นั้น บาทหลวงพบเห็นพฤติกรรม ที่ต่างกันของช่างทั้งสาม

-โดยคนแรก ทำงานด้วยความเฉื่อยชา และเบื่อหน่าย...ส่วนคนที่สอง แม้จะขยันแต่ก็พยายาม ดูเวลาตลอด...ส่วนคนสุดท้าย เขาก่ออิฐด้วยความมุ่งมั่น โดยไม่สนใจเรื่องอื่น

- บาทหลวงจึง ลองเข้าไปถามพวกเขาทีละคน ด้วยคำถามว่า “ท่านกำลังทำอะไรอยู่”

- คนแรกตอบว่า “ก็ก่ออิฐ อยู่นะสิหลวงพ่อ”

- คนที่สองให้คำตอบ ที่ต่างกัน “ผมกำลัง ก่อกำแพง”

- และคนสุดท้าย พูดตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใส “ผมกำลัง สร้างมหาวิหาร อันยิ่งใหญ่ครับ”

*** ทั้งสามคน ทำงานอย่างเดียวกัน... แต่ว่าความตั้งใจและกระตือรือล้น ต่างกันมาก ***

- หลวงพ่อมาคิดดู ก็พบคำตอบว่า ทั้งสามให้ค่าของงานที่ต่างกัน ด้วยมุมมองต่องาน ที่ไม่เหมือนกัน

- คนแรก รู้สึกว่าตัวเองก็แค่ ก่ออิฐไปเรื่อยๆ เป็นงานที่ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ เขาจึงทำด้วยความเบื่อหน่าย

- คนที่สอง แม้จะมองภาพกว้างขึ้น ถึงจะขยันก่อแต่ ก็ยังคงรอให้งานเลิกเร็วๆ เพราะเขามองแค่เงินค่าจ้างเพียงเท่านั้น

- แต่คนที่สาม กลับเลือกที่จะมองภาพใหญ่ เขามีเป้าหมายที่ชัดเจน แถมยังให้คุณค่าของ แต่ละงานอย่างเต็มเปี่ยม

*** เมื่อเรามองงานที่ทำอย่างมีเป้าหมาย เราจะรู้ว่างานทุกงานมีค่า เราจะมีไฟที่จะทำมันจนสำเร็จ.. และถ้าให้มองในอนาคต คุณจะเห็นว่า ช่างคนที่สาม เขาต้องกลายเป็นมากกว่าช่างก่ออิฐ เขาจะเติบโตเป็นหัวหน้า เป็นคนออกแบบ และกลายเป็นคนที่ทุกหมู่บ้าน ต่างต้องการตัวอย่างแน่นอน ***


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น